چرا دبستان مصباح را انتخاب کنیم ؟

  • اگر به اصل تفاوت‌های فردی اعتقاد دارید و فکر می‌کنید بعضی از انسان‌ها در بعضی زمینه‌ها توانمندتر هستند و بعضی دیگر در زمینه‌های دیگر.
  • اگر اعتقاد دارید واقعیت‌های کودک باید فرصت بروز و ظهور داشته باشد چون کودکی فرصت مغتنمی برای ما و شماست تا نظام ارزشی خود را برای فرزندان‌مان تبیین کنیم.
  • اگر معتقدید تربیت وظیفه‌ی خانواده است و فرزند بیش از هر چیز دیگری به پدر و مادر و وقت‌گذاری ایشان در امر تربیت احتیاج دارد.
  • اگر معتقدید عمیق‌ترین و ماندگارترین یادگیری‌ها آن است که در اثر تجربه به دست آید.
  • اگر معتقدید تربیت امری تدریجی است و در بستر زمان به دست می‌آید.
  • اگر برای بهتر تربیت‌شدن فرزندتان صبور هستید و این صبر را عبادت می‌دانید.
  • اگر معتقدید که طولانی‌تر بودن دوران کودکی انسان در بین تمام موجودات، حکمتی از جانب پروردگار است. کودک کوچک شده‌ی انسان بزرگ‌سال نیست و باید او را با مقتضیات ویژه‌ی خودش باور کرد.
چرا دبستان مصباح را انتخاب کنیم؟
55تعــداد نوآمـوزان مشغول به تحصیل
864تعــداد فــارغ‌التحصـیلان
5تعـــداد موسسات‌هم‌پیمان
480وسعت فضای آموزشی (متر مربع)
160تعـــداد پرســنل آموزشی و اجرایی
32ســال‌های فعـالیت تا به امــــروز

فعالیت دانش آموزان
در یک روز مدرسه مصباح

ساعت ۷ صبح تا ۲ بعد از ظهر

ما به این اصول پایبندیم

برای پیشبرد اهداف تربیتی و آموزشی و همسفر شدن با نسلی که متعلق به فرداست، هم عهد شدیم تا در سفر زندگی بر اصولی متعهد بمانیم و از آن دست نکشیم.
باشد که در این راه شاهد بالندگی و سرافرازی فرزندانمان باشیم.