کوچینگ آموزشی - پیش دبستان مصباح

کوچینگ در محیط آموزشی

تبیین ابعاد، روش‌ها و مزیت‌های استفاده از کوچینگ آموزشی معلمان به‌صورت کلی کوچینگ آموزشی (Instructional Coaching) جایگزینی برای برنامه‌‌های توسعه‌‌ی حرفه‌‌ای معلمان به‌حساب می‌آید و عموماً از آن برای افزایش ... اطلاعات بیشتر