همکاران اجرایی و آموزشی دبستان مصباح

همکاران اجرایی

حمید حسین پور

مدیریت دبستان

دکتری مدیریت آموزشی

20 سال سابقه فعالیت آموزشی و اجرایی

مریم فریبرزی

مدیر آموزشی حوزه یک

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی

28 سال سابقه فعالیت آموزشی

امیر حسین حیدری

مدیر آموزشی حوزه دو

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

۱۶ سال سابقه فعالیت آموزشی و اجرایی

حسین جعفری

معلم راهنمای پایه ششم

کارشناسی الکترونیک

۷ سال سابقه ی فعالیت آموزشی و اجرایی

مژده جانه

معلم راهنمای پایه پنجم

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

8 سال سابقه فعالیت آموزشی

دنیا فتحی

معلم راهنمای پایه چهارم

کارشناسی فیزیک هسته ای

۱۳ سال سابقه فعالیت آموزشی و اجرایی

امیر بهره‌مند

معاونت پرورشی

کارشناسی ادبیات دراماتیک

۲۲ سال سابقه فعالیت آموزشی و اجرایی

محمد داوری

معاونت انضباطی حوزه دو

کارشناسی برنامه ریزی آموزشی

۳۷ سال سابقه فعالیت آموزشی و اجرایی

آرش قاسمی

مسئول انضباطی حوزه دو

کارشناسی ارشد مدیریت

۲۷ سال سابقه فعالیت آموزشی و اجرایی

محمد مهدی ارکان

معاونت انضباطی حوزه دو

کارشناسی نرم افزار

۱۲ سال سابقه فعالیت آموزشی و اجرایی

مجید نجفی

مسئول انضباطی حوزه یک

کارشناسی ارشد مدیریت

۱۱ سال سابقه فعالیت آموزشی و اجرایی

محمد حسين محمدی

مسئول انضباطی حوزه یک

کارشناسی کامپیوتر

۸ سال سابقه فعالیت اجرایی

زهرا توانا

مسئول انضباطی حوزه یک

کارشناسی مددکاری خانواده

۱۸ سال سابقه فعالیت اجرایی

مانده آقانوری

امور پشتیبانی و هماهنگی

کارشناسی روانشناسی

۱ سال سابقه فعالیت اجرایی

محبوبه غریبی قهار

مسئول امور دفتری

کارشناسی ادبیات انگلیسی

۵ سال سابقه فعالیت اجرایی

الناز ايام

تصویر بردار و عکاس

کارشناسی مهندسی صنایع

۸ سال سابقه فعالیت اجرایی

کیاندخت محمدی

امور اجرایی حوزه دو

کارشناسی ارشد علوم محیط زیست

۳ سال سابقه فعالیت اجرایی

راضیه کاظمی

امور اجرایی حوزه یک

کارشناسی کامپیوتر

۳ سال سابقه فعالیت اجرایی

سپیده جوادی

مربی بهداشت

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

۸ سال سابقه فعالیت اجرایی

صدف سخی زاده

مربی بهداشت

کارشناسی ارشد بیولوژی

۳ سال سابقه فعالیت اجرایی
همکاران آموزشی

مژگان شولی

آموزگار پایه اول

کارشناسی مشاوره و راهنمایی

۲۷ سال سابقه تدریس

آسیه گودرزی

آموزگار پایه ی اول

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

۱۶ سال سابقه تدریس

هدیه فخاری

آموزگار پایه ی اول

کارشناسی فیزیک لیزراپتیک

۸ سال سابقه تدریس

مرجان لک

آموزگار پایه ی دوم

کارشناسی ادبیات فارسی

۲۲ سال سابقه تدریس

سعیده سادات فتاح زاده

آموزگار پایه دوم

کارشناسی روابط عمومی

۱۳ سال سابقه تدریس

طيبه علمدار

آموزگار پایه ی دوم

کارشناسی روانشناسی عمومی

۱۱ سال سابقه تدریس

زهرا رمه چی

آموزگار پایه ی سوم

کارشناسی علوم تربیتی

۱۹ سال سابقه تدریس

فاطمه رحیمی

آموزگار پایه ی سوم

کارشناسی روانشناسی

۱۳ سال سابقه تدریس

مریم سپاهی

آموزگار پایه سوم

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱۰ سال سابقه تدریس

فرزانه خمیسه

دبیر پایه ی چهارم

کارشناسی آموزش ابتدایی

۳۰ سال سابقه تدریس

نغمه فرحزادی

دبیر پایه ی چهارم

کارشناسی ارشد روانشناسی

۲۹ سال سابقه تدریس

مریم باباخانی

دبیر پایه ی چهارم

کارشناسی حسابداری

۸ سال سابقه تدریس

پویا پازکی

مسئول دپارتمان وررزش

کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی

۱۴ سال سابقه تدریس

سیدعلی حسینی

دبیر ریاضی

کارشناسی ریاضی محض

۱۷ سال سابقه تدریس

شهاب شاه پرویزی

دبیر ادبیات فارسی

کارشناسی عرفان

۱۶ سال سابقه تدریس

محمدعلی کریمی

دبیر ریاضی

کارشناسی مدیریت

۲۵ سال سابقه تدریس

فاطمه مرادی

دبیر فارسی و هدیه های آسمانی

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

۷ سال سابقه تدریس

امیر مجیدی نژاد

دبیر علوم

کارشناسی زیست سلولی مولکولی

۵ سال سابقه تدریس

سید رضا آرامون

دبیر کارگاه چوب

کاردانی معرق چوب

۱۳ سال سابقه تدریس

علیرضا عزیزی

دبیر خوشنویسی

کارشناسی ارشد خوشنویسی

۱۵ سال سابقه تدریس

مهرناز جم

مسئول دپارتمان فبک

کارشناسی ارشد فلسفه و منطق

۶ سال سابقه تسهیلگری فبک

محنا افشردی

تسهیلگر فبک

کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی

۸ سال سابقه تسهیلگری فبک

یگانه پرگشایی

تسهیلگر فبک

کارشناسی فلسفه

۲ سال سابقه تدریس

زهره شبانی

تسهیلگر فبک

کارشناسی ارشد فلسفه

ا سال سابقه تدریس

شهره فارسی

مسئول دپارتمان زبان انگلیسی

دکترای آموزش زبان انگلیسی

۲۳ سال سابقه فعالیت آموزشی

مریم رسالتی

دبیر زبان انگلیسی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

۶ سال سابقه تدریس

شیدا رضایی

دبیر زبان انگلیسی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

۵ سال سابقه تدریس

نیوشا بیات

دبیر زبان انگلیسی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

۶ سال سابقه تدریس

هاجر اداوی

دبیر زبان انگلیسی

دکترای آموزش زبان انگلیسی

۶ سال سابقه تدریس

ریحانه دهقان

دبیر زبان انگلیسی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

۱۰ سال سابقه تدریس

پریچهر سالارفر

دبیر زبان انگلیسی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

۶ سال سابقه تدریس

ناهید درویش

دبیر هنر

کاردانی گرافیک

۱۴ سال سابقه تدریس

مهدیه افراسیابی

دبیر هنر

کارشناسی گرافیک

۷ سال سابقه تدریس

عاطفه اعلایی

دبیر قرآن و هدیه های آسمانی

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

۶ سال سابقه تدریس

سروش کیانی

دبیر سواد رسانه

کارشناسی علوم سیاسی

۸ سال سابقه تدریس

معصومه احمدوند

دبیر مهارت های زندگی

کارشناسی ارشد مطالعات زنان

۱۱ سال سابقه تدریس