کارگاه دانش افزایی تربیت جنسی

جلسات آموزش خانواده

گامی موثر در رفع نیازهای آموزشی والدین

دبستان مصباح هر ساله کارگاه‌هایی آموزشی برای والدین برگزار می‌نماید تا ضمن رفع نگرانی و دغدغه های موجود، آن‌چه برای تعامل بهتر با فرزندان‌شان نیاز است فرا گیرند. از این رو در تاریخ 15 اسفند ماه 1402، دومین جلسه‌ی کارگاه “بلوغ و بحران های نوجوانی “با حضور جناب آقای دکتر علیرضا تبریزی، برای اولیای پایه‌ی ششم برگزار گردید و با استقبال بسیار خوبی مواجه شد .

ضرورت آموزش خانواده

یکی از نهادهای مهم و موثر در تکوین شخصیت و تربیت کودکان و نوجوانان، نهاد خانواده است. نهاد خانواده را از جمله عمومی‌ترین نهاد های اجتماعی می‌دانند که در تمام جوامع وجود دارد و مهم‌ترین تکیه گاه و محور زندگی اجتماعی است. این نهاد در همه جوامع پذیرفته شده و توسعه یافته و به عنوان مهم‌ترین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی، عقاید، آداب، سخن، دانش‌ها و مهارت‌ها به نسل جدید معرفی شده است. زیرا خانواده از یک سو زمینه ساز شکوفایی استعدادها و رشد جسمی، اخلاقی ، اجتماعی ، عاطفی و عقلانی کودکان و نوجوانان است و از سوی دیگر عامل موثری در ایجاد فرهنگ و تمدن بشری به شمار می آید. اگر خانوده را به یک مدرسه کوچک تشبیه کنیم، پدر و مادر به عنوان مدیران خانواده در قبال آن مسؤلیت مشترک دارند چرا که در خانوده ارزش ها و آرمان های فرزندان شکل می‌گیرد بنابراین پدر و مادر باید اطلاعات و تجربیات لازم را برای ایفای نقش مطلوب خود کسب کرده باشد. در اینجاست که ضرورت آموزش خانواده خود نمایی می‌کند. از طریق آموزش به اعضای خانواده و خصوصاً آموزش به والدین است که می توان خانواده را از سیر به سوی نابسامانی نجات داد.

 بحران بلوغ و نوجوانی

برای نوجوان، دوره نوجوانی به عنوان مرحله ای از زندگی، پدیده ای نوظهور است .همیشه نوجوانی به عنوان دوره ای مستقل در مراحل زندگی انسان مطرح بوده است. گرچه آغاز نوجوانی بطور کامل مشخص نیست ولی عموماً شروع نوجوانی با پدیده بلوغ همزمان و خاتمه آن شروع دوره جوانی است .دوره ای که شخصی مسئولیت اعمال خود را می پذیرد .همان گونه که نوروز، روز نو است و خبر از روزهای دل انگیز و اتفاقات جدید دارد و شکوفه های نوروزی با شکوه و زیبایی ظاهر می شوند و به تدریج رشد کرده، رسیده و کامل می‌گردند، نوجوانی و بلوغ نیز بهار زندگی است .بهاری که آغاز تغییر وتحولات جسمی – روحی در افراد است و هر فرد فقط یک بار بهار بلوغ را تجربه می کند .اگرچه بحران نوجوانی، یک موضوع نگران کننده برای والدین به شمار می رود، اما با تشخیص زودهنگام آن، می‌توان به خوبی این مساله را مدیریت و کنترل کرد.

در کارگاه مصباح چه گذشت ؟

با توجه به اهمیت دوران نوجوانی و نیاز به شناخت دقیق این برهه‌ی حساس، جلسه‌ی کارگاه آموزش خانواده در دو جلسه با همین مضمون برگزار گردید. طی این جلسات، جناب آقای دکتر علیرضا تبریزی، کارشتاس ارشد روان شناسی تربیتی و مترجم مجموعه کتاب‌های تربیت سالم، نکاتی را پیرامون علائم بحران هویت نوجوانی، ویژگی‌ها و خصوصیات روانی در سال‌های اولیه‌‌ی نوجوانی و راهکارهای مقابله با بحران نوجوانی مطرح کردند. در پایان با پرسش و پاسخ اولیا در خصوص موارد ذکر شده، این جلسه خاتمه یافت.