*دختران سرزمین من از آنچه می پنداریم توانمند ترند.*

 اگر شما هم مثل من بیش از چهار دهه در مسیر رشد و شکوفایی دختران پاک و مهربانمان شاهد توفیقات علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی آنان بودید، توان واقعی دختران ایرانی را با تمام وجود در می یافتید. خرسندم از این که با توکل به خدای مهربان و در کنار همکاران مجرب و متخصص، باغستانی سرسبز و با نشاط فراهم آورده ایم به نام *مصباح نور* ، که دختران مستعد کشورمان را در سایه پر مهر خود پرورش داده و هر یک را به اوج شکوفایی خود می رساند تا آنجا که شیر زنان آینده ایران عزیز و مادران توانمند سال های بعد را به بهترین نحو آماده یک زندگی سعادتمند و پر برکت نماید. مجتمع آموزشی مصباح نور مفتخر است که با بیش از …. سال تجربه همواره از حمایت والدین و دانش آموزان بهره مند بوده و در همه این سال ها تمام توان خود را برای رشد و تعالی فرزندانش به کار بسته است. امید که دختران عزیزمان با استعانت از خدای مهربان و به کار گیری آموخته ها و مهارت های فراگرفته از این مجموعه، در مسیر رشد و شکوفایی بدرخشند و آسمان آینده کشور عزیزمان را روشن تر از پیش سازند.

فاطمه ملک مدنی 

مدیریت مجتمع دخترانه 

خانم ملک مدنی-مجتمع دخترانه