موسسه مصباح دانش همچون درختی کهن‌سال، مدت‌‌هاست که جایگاه خود را در عرصه‌‌ی آموزش کشور پیداکرده و تبدیل به نامی آشنا برای فعالان و متصدیان این حوزه شده؛ اما ازآنجایی‌که رسالت تمامی مؤسسات آموزشی، تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان امروز برای ساختن فردایی روشن‌‌تر است، بی‌‌شک تغییر و پویایی دو مؤلفه‌ی کلیدی به‌حساب می‌‌آیند که می‌‌بایست در برنامه‌‌های چنین مراکزی موردتوجه قرار گیرند. تغییری که مسیر رشد و توسعه‌‌ی ما را هموارساخته و ریشه‌‌هایمان را بیش‌ از پیش استوار می‌‌سازد.

ما در مجموعه مدارس مصباح دانش بر آنیم تا با آموزش و نهادینه‌‌سازی خصایص اخلاقی نظیر دانایی، مهربانی و دلسوزی، شجاعت، برقراری ارتباط سالم و پایدار، اخلاق‌‌مداری، تعادل، خردورزی، آزاداندیشی، پرس‌‌وجوگری و درنهایت بازاندیشی، فرزندانمان را برای تبدیل‌شدن به شهروندانی فعال آماده‌سازیم. افرادی که به‌جای فرار از مسائل و بحران‌‌های پیش رویشان، با دلسوزی و ممارست سعی در حل آن‌‌ها داشته و تلاش می‌‌کنند تا از این طریق آینده‌‌ای روشن برای خود بسازند. اما ازآنجایی‌که در دنیای امروز، موضوعات تربیتی-آموزشی با مسائل فرهنگی-اجتماعی گره‌خورده، باید توجه داشت که تمرکز صرف بر روی هر یک از این حوزه‌‌ها، منجر به ایجاد تغییری مثبت و پایدار در ما و جامعه‌‌ی ما نخواهد شد. این موضوع ما را بر آن داشت تا به‌عنوان یک نهاد اجتماعی، در کنار نقش آموزشی خویش تلاش نماییم که سایه‌‌سار این درخت کهن‌سال را گسترش داده و رسالت خود بدانیم که از طریق ارائه‌‌ی آموزش‌‌های عمومی و مادام‌‌العمر، فرصتی فراهم آوریم تا سایر رهگذاران نیز بتوانند مجالی برای آسایش و آرامش بیابند.

مشخصاً دستیابی به چنین رسالتی بدون همکاری و همراهی تمامی افراد امکان‌‌پذیر نبوده و در این مسیر حمایت و همراهی خانواده‌‌ها نیز جزئی جدایی‌‌ناپذیر از فرآیند رشد و توسعه‌‌ی همگانی به‌حساب می‌‌آید. پدرها و مادرهایی که با اعتماد خویش، فارغ از مسئولیتی که بر شانه‌‌هایمان نهاده‌‌اند، خود نیز نقشی تعیین‌کننده در آماده‌‌سازی فرزندانمان برای ساختن دنیایی روشن‌‌تر دارند. امیدواریم که شایسته‌‌ی حفظ و نگهداری از این میراث ارزشمند بوده باشیم و بتوانیم گامی هرچند کوچک در راستای رشد و توسعه‌‌ی فرزندان و جامعه‌‌ی خویش برداریم.

 

مدیریت عامل موسسه فرهنگی مصباح

سیروس حاجی زاده