جلسه دانش افزایی همکاران و کادر اجرایی موسسه فرهنگی مصباح دانش   با موضوع هوش مصنوعی  و با صحبتهای آقای دکتر کفاش  در روز چهارشنبه 16 اسفند ماه 1402 برگزار گردید

دانش افزایی همکاران- موسسه
دانش افزایی همکاران- موسسه
دانش افزایی همکاران- موسسه