ایجاد بستری مناسب از طریق فراهم آوردن فرصت‌‌های لازم و استفاده از آن‌‌ها برای توانمندسازی و آماده‌‌سازی نوآموزان، دانش‌‌آموزان، خانواده‌‌ها و کادر آموزشی و اجرایی برای خلق فردایی به‌مراتب بهتر از امروز.

 

  • ارایه ی آموزش‌‌هایی با کارایی و اثربخشی قابل‌قبول، با تأکید بر روش‌‌ها و رویکردهای نوین جهانی
  • آموزش پایدار مهارت‌‌های زندگی شامل مهارت‌‌های فردی، ارتباطی، اجتماعی و حرفه‌‌ای
  • تأکید بر رشد همه‌جانبه با توجه به خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی نوآموزان/دانش‌آموزان
  • توسعه‌‌ی نگرش‌‌های فرهنگی و اجتماعی، ضمن توجه به سنت‌‌ها و ارزش‌‌های حاکم بر جامعه
  • کشف استعداد نوآموزان/دانش‌آموزان و ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه‌‌ی آن‌‌ها
  • توجه به ارزش و نقش نهاد خانواده در شکل‌‌گیری باورها و رفتارهای فرزندانمان
  • توجه به نقش تعیین‌کننده‌ی نشاط و شادابی جسمی-روانی در کنار فعالیت‌‌های آموزشی-تربیتی
  • آماده‌‌سازی، همدلی و همراهی نوآموزان/دانش‌‌آموزان برای مقابله با چالش‌‌ها و بحران‌‌های پیش رو
  • ایجاد سازمانی دانش‌محور، پویا و آینده‌‌نگر با تکیه بر اصل مشارکت حداکثری
  • حرکت در مسیر تعالی از طریق ایجاد محیطی دلپذیر و ایمن برای تمرین مهارت‌‌های اندیشه‌‌ورزی و گفت‌‌وگو