اردوی باغ علم کودک

ماجراجویی علمی

در باغ علم کودک

در راستای تحقق یادگیری از طریق مشاهده ی مستقیم و انجام فعالیت های عملی و مشارکتی، دبستان مصباح، بازدیدهای علمی متنوعی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌آورد تا ضمن افزایش روحیه‌ی نشاط در آن‌ها، عمق بخشی آموزش نیز صورت گیرد. این بازدیدها که مبتنی بر محتوای کتاب‌های درسی می‌باشد، در فواصل زمانی مشخص برگزار می‌گردد.

ضرورت بازدید علمی

گردش و بازدید علمی یکی از روش‌های فعال تدریس و شیوه ای مناسب برای یادگیری –یاددهی است که گاهی برای مطالعه در خارج از کلاس و آزمایشگاه و کتاب‌خانه، با توجه به هدف‌های معین آموزشی جهت ملموس شدن واقعیّات کتاب‌های درسی برای دانش آموزان، طراحی و تنظیم می‌شود. گردش علمی این فرصت را در اختیار دانش آموزان قرارمی دهد که از طریق مشاهده طبیعت و وقایع و فعالیت‌ها، تجربه‌ی علمی به‌دست آورند و با مشاهده‌ی مستقیم، مفاهیمی را که در کلاس درس مورد بحث قرار می‌گیرد بهتر در ذهن خود بپرورانند.از آنجا که مشاهده، مبنای تحقیقات و سرآغاز کار درس علوم است، بازدیدهای علمی و آموزشی در درس علوم ضرورت می‌یابد.

آن‌چه در بازید علمی حاصل می‌شود .

ایجاد تنوّع در میان دانش آموزان و کاسته شدن از خستگی ها، آموزش و پرورش بهتر و سریع‌تر دانش آموزان در گردش علمی، عمق بخشیدن به یادگیری های دانش آموزان در دروس مختلف، پرورش قوه های پنج گانه در دانش آموزان به ویژه قوّه ی تفکّر و استدلال، بهره گیری از روش‌های گوناگون آموزش در گردش علمی به صورت اثر گذارتر، پرورش روحیة همکاری و تعاون و ارتباط سازنده‌ی اجتماعی بین دانش آموزان، از جمله مزایای برگزاری بازدیدهای علمی است.

به طور کلّی گردش علمی، آموزش و پرورش دانش آموزان را در ابعاد همه جانبه، تحت تأثیر مثبت خود قرار می دهد .

باغ علم کودک

در راستای یادگیری موثرتر درس علوم، بنا بر اهمیت بازدید علمی و مشاهده‌ی تجربی، دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم دبستان مصباح، به بازدید باغ علم کودک پرداختند. باغ علم کودک یک مرکز علمی مخصوص کودکان 5 تا 13 سال است که در بازدید از این باغ، دانش‌آموزان چهار داستان جذاب و شگفت‌انگیز در چهار موضوع مهم مرتبط با درس علوم را شاهد بودند: داستان بدن، داستان خانه، داستان شهر و داستان زمین. در داستان بدن که اولین بخش از داستان‌های باغ علم کودک است، درقالب بازی و قصه و با کمک فناوری با مفاهیمی مانند سلول، دی.ان.ای، سیستم ایمنی و جریان خون آشنا شدند.

در داستان خانه، دانش‌آموزان با نقش علم و تأثیر دستاورد‌های علمی در خانه خود و ساده‌ترین جلوه‌های این کاربرد آشنا شدند و یاد گرفتند که خانه آن‌ها پر از شگفتی‌های علمی است. جام جهانی ربات‌ها، استودیو تلویزیونی، اتصال به برق و اَبر اسکنر از بخش‌های داستان خانه است. در ادامه، در بخش داستان شهر، آموختند که چگونه دانش، شهر را به مکانی راحت‌تر برای زندگی تبدیل کرده است؟ در داستان شهر بچه‌ها سوار ماشین الکتریکی که با برق آن را شارژ می‌کنند شده و در مسابقه شبیه‌سازی اتومبیل‌رانی شرکت کردند.

همچنین چگونگی برقراری ارتباطات مخابراتی و انتقال اطلاعات میان کشورهای مختلف را آموختند و اطلاعاتی درباره تبدیل انرژی حرکتی به الکتریکی به‌دست آوردند.  تونل تأسیسات شهری، توربین بادی، خودروی برقی و دیده‌بان شبکه از بازی‌های داستان شهر بود. در نهایت در داستان زمین آموختند که علم چه کارهایی می‌تواند برای بهتر شدن حال زمین انجام دهد. در این بخش بچه‌ها با تماشای تصاویری از قطب، درمورد آسیب‌های گرمایش زمین آشنا شده و به بازی های کربن سنج، دماسنج زمین، ایده‌های سبز و مار و پله پرداختند.