مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی

مدرسه به عنوان یک سیستم و نظام زنده با محیط اطراف خود در ارتباط است، به آن انرژی داده و از آن انرژی دریافت می نماید. این امر نشان دهنده کارایی و اثربخشی مدرسه بر جامعه و بالعکس است. مجتمع آموزشی مصباح با آگاهی از این مهم به جز تمرکز بر اهداف آموزشی و پرورشی خود برای دانش آموزان، به دیگر مسئولیت های اجتماعی خود اهمیت داده و بی وقفه در کنار امر تعلیم و تربیت فرزندان، به آنها پرداخته است. این مسئولیت ها که می توان آنها را در ابعاد؛ اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، فرهنگی، قانونی، اقتصادی و زیستی  خلاصه نمود، همواره مورد توجه مدیران و برنامه ریزان مجتمع بوده و به طور خلاصه شامل موارد زیر می شود؛

  1. تأسیس بنیاد خیریه مصباح و انجام أمور خیریه ( به طور خاص تحت پوشش قرار دادن مناطق محروم آموزشی کشور با هدف ارتقای عدالت آموزشی)
  2. آموزش و تربیت مربی، معلم، مشاور، معلم راهنما، معاون و مدیر برای مراکز دیگر آموزشی کشور ( بیش 20 مجموعه آموزشی غیر دولتی معتبر در کشور از این خدمات بهره مند می باشند)
  3. پذیرش مسئولیت آسیب شناسی، غنی سازی آموزشی، برنامه ریزی و ارتقای کیفی و مدیریت مراکز آموزشی داخل و خارج کشور( مدیریت مدارس امام خمینی کوالالامپور در کشور مالزی، مدرسه ایرانیان بانکوک در کشور تایلند و مجموعه مدارس الغدیر واقع در جزیره کیش)
  4. برگزاری دوره های آموزشی و تفریحی برای کارکنان و خانواده های ایشان
  5. برگزاری سفرهای آموزشی و سیاحتی برای مدیران و دیگر کارکنان به کشورهای مختلف ( کشور مالزی و مراکز داخلی چون جزیره کیش و … )
  6. تألیف نشریه، مجلات مرتبط با فعالیت های آموزشی و تدوین کتب تربیتی برای والدین و مربیان و دانش آموزان
  7. حضور فعال در رویدادهای فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی کشور.
  8. برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری، اجتماعی، مذهبی و … برای دانش آموزان، مربیان، والدین و دیگر افراد جامعه.

بنیاد رایحه و خیریه مصباح دانش

خیریه- موسسه مصباح
خیریه- موسسه مصباح
خیریه- موسسه مصباح
خیریه- موسسه مصباح
خیریه- موسسه مصباح
خیریه- موسسه مصباح