دپارتمان های آموزشــی

دپارتمان‌هایی از جنس تخصص

نقش دپارتمان‌های آموزشی در ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی مدارس بر کسی پوشیده نیست. امروزه در دنیای پررقابت و پرچالش مدارس به منظور وصول به اهداف آموزشی از فرصت‌ها و منابع مختلف کمک می‌گیرند. یکی از این فرصت‌ها وجود گروه‌های آموزشی دبیران می‌باشد. این گروه‌ها می‌توانند در طراحی آموزشی بر اساس رویکردهای نوین برنامه درسی، کمک‌های بایسته و شایسته‌ای را به مدارس ارائه دهند.

بر همین اساس معاونت آموزشی دبیرستان دوره اول مصباح طبق سنوات گذشته در هفته اول شهریور ماه و با مشارکت تمامی دبیران مدرسه، دپارتمان‌های آموزشی را به تفکیک دروس برگزار نمود که برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ آموزشی در تمامی دروس، بررسی نقاط قوت و ضعف روش‌های تدریس دبیران در سال گذشته و همسان‌سازی رویکردهای آموزشی در سال تحصیلی پیش رو از مهم‌ترین اهداف برگزاری این کارگروه‌ها بوده است.  

بر اساس دستورالعمل جامع دپارتمان‌های آموزشی و به‌واسطه نقد بر عملکرد گذشته و با نگاه به آینده، مصوبات زیر از جمله مواردی هستند که به تصویب دبیران محترم رسید:

«مشخص نمودن روش تدریس در آموزش مجازی و آموزش حضوری، تصویب محتوای تدریس فراتر از کتاب‌های درسی و تفاوت میزان آن در پایه‌های هفتم تا نهم، میزان و نحوه تکلیف‌دهی و زمان مورد نیاز برای انجام آن به صورت هفتگی، تدوین ساختار محتواهای تکمیلی، شیوه‌های ارزیابی و پرسش‌های کلاسی و مشارکت دانش‌آموزان در حین تدریس و بررسی راهکارهای عمق بخشی به تدریس و آموزش مدرسه».

در ادامه، جست‌وجوی راهکارهایی برای به‌روزتر کردن محتواهای آموزشی، تنوع در تعریف تکالیف، ترسیم فعالیت‌های مشارکتی و گروهی در میان دانش‌آموزان، راه‌های ایجاد فرصت‌های بیشتر برای تعامل دانش‌آموزان در تدریس مجازی معلمین هم در دپارتمان‌ها محل تضارب افکار و مواجهه علمی دیدگاه‌ها و سلایق همکاران را در جلسات فراهم نمود.

جمع‌بندی و به تصویب رسیدن بخش عمده‌ای از دستور کار تعدادی از دپارتمان‌ها و نیز تعیین زمان ارائه فایل‌های محتواهای تکمیلی برای استفاده دانش‌آموزان در نیمه اول سال و از سویی دیگر به نتیجه رساندن موضوعات متنوع دپارتمان‌ها با خرد جمعی دبیران، آغاز سالی پربار و ثمر بخش را نوید می‌دهد که امیدواریم با حضور بانشاط و پر از انرژی بچه‌ها و البته در محیطی کاملاً کنترل شده و با اجرای پروتکل‌های بهداشتی درآمیزد و دوران خلوتی و تنهایی فضای مدرسه رخت بربندد و همگی شاهد چهره‌های  پرشور و باانگیزه عزیزانمان باشیم.       

دپارتمان های آموزشی- دوره اول متوسطه
دپارتمان های آموزشی- دوره اول متوسطه
دپارتمان های آموزشی- دوره اول متوسطه