انتخاب دبیرستان مصباح

  • اگر به اصل تفاوت‌های فردی اعتقاد دارید و فکر می‌کنید بعضی از انسان‌ها در بعضی زمینه‌ها توانمندتر هستند و بعضی دیگر در زمینه‌های دیگر.
  • اگر اعتقاد دارید واقعیت‌های کودک باید فرصت بروز و ظهور داشته باشد چون کودکی فرصت مغتنمی برای ما و شماست تا نظام ارزشی خود را برای فرزندان‌مان تبیین کنیم.
  • اگر معتقدید تربیت وظیفه‌ی خانواده است و فرزند بیش از هر چیز دیگری به پدر و مادر و وقت‌گذاری ایشان در امر تربیت احتیاج دارد.
  • اگر معتقدید عمیق‌ترین و ماندگارترین یادگیری‌ها آن است که در اثر تجربه به دست آید.
  • اگر معتقدید تربیت امری تدریجی است و در بستر زمان به دست می‌آید.
  • اگر برای بهتر تربیت‌شدن فرزندتان صبور هستید و این صبر را عبادت می‌دانید.
_

اخبار مصباح

اخبار فعالیت های دبیرستان دوره دوم دخترانه 

_

 

مجموعه فعالیت های مجموعه آموزشی مصباح نور (دبیرستان دخترانه)