آکادمی مصباح- موسسه
آکادمی مصباح- موسسه
آکادمی- موسسه

آکادمی مصباح

آکادمی نام باغی در آتن بود که افلاطون در آن تدريس می کرد و کم کم با گذشت زمان معنای انجمن علمی، آموزشگاه، دانشگاه یا فرهنگستان را به خود گرفت. انتخاب این واژه برای مؤسسه آموزشی مصباح با تأکید بر نوع نگاه فلسفی مؤسسه به امر تعلیم و تربیت شکل گرفته. انتخاب دیدگاه انسان گرایانه در امر آموزش همچون چتری بر تمامی فعالیت ها و برنامه های آموزشی مؤسسه سایه افکنده است. مؤسسه آموزشی مصباح در تمام سال های فعالیت خود امر تحقیق و بررسی و به روز نمودن اطلاعات آموزشی و پرورشی در سطح منطقه ای و جهانی را برای همه کارکنان خود، به ویژه مدیران ارشد و بخش هایی چون دفتر تحقیق و توسعه، به عنوان مأموریتی مهم و ارزشمند تلقی نموده است. آنچه در تمامی این سال ها در کوله بار تجربه و تخصص کارکنان مجرب و خبره مؤسسه در مجتمع آموزشی مصباح گرد آوری شده، در قالب طرح های جامع آموزشی برای مدارس مجتمع در دوره های مختلف تبیین و به مرحله اجرا درآمده است. کارکنان و طرح های جامع آموزشی مستمرا بررسی و به روز می شوند تا ارتقای کیفی مؤسسه را تضمین نمایند و انتخاب نام آکادمی مصباح را زیبنده این مجموعه فرهنگی و آموزشی نمایند.

آ