دبیرستان مصباح دوره اول

  • اگر به اصل تفاوت‌های فردی اعتقاد دارید و فکر می‌کنید بعضی از انسان‌ها در بعضی زمینه‌ها توانمندتر هستند و بعضی دیگر در زمینه‌های دیگر.
  • اگر معتقدید تربیت وظیفه‌ی خانواده است و فرزند بیش از هر چیز دیگری به پدر و مادر و وقت‌گذاری ایشان در امر تربیت احتیاج دارد.
  • اگر معتقدید عمیق‌ترین و ماندگارترین یادگیری‌ها آن است که در اثر تجربه به دست آید.
  • اگر معتقدید تربیت امری تدریجی است و در بستر زمان به دست می‌آید.
  • اگر برای بهتر تربیت‌شدن فرزندتان صبور هستید و این صبر را عبادت می‌دانید.
  • اگر معتقدید که طولانی‌تر بودن دوران کودکی انسان در بین تمام موجودات، حکمتی از جانب پروردگار است. کودک کوچک شده‌ی انسان بزرگ‌سال نیست و باید او را با مقتضیات ویژه‌ی خودش باور کرد.
_

اخبار وفعالیت ها

آخرین اخبار 

فعالیت ها- دوره اول متوسطه

 

خان هفتم - دوره اول متوسطه
عکس انتخابی- دوره اول متوسطه
اردوی یزد- دوره اول متوسطه
اردوی یزد- دوره اول متوسطه
اردوی یزد پایه هفتم- دوره اول متوسطه پسرانه
سعدی و شیخ بهایی- دوره اول متوسطه پسرانه